Kansen voor meerouderschap

27.50

Internationaal privaatrechtelijke aspecten van meerouderschap, meerpersoonsgezag en draagmoederschap in Nederland

Beschrijving

Een homopaar en een lesbisch koppel willen door middel van meerouderschap samen de afstamming van en het gezag over hun toekomstig kind regelen. Indien elk van deze meerouders een andere nationaliteit heeft en de koppels ook nog eens in verschillende landen wonen, is er niet te ontkomen aan de regels van het internationaal familierecht. De samenleving die steeds meer geïnternationaliseerd raakt kan zijn ogen niet sluiten voor de internationaal familierechtelijke aspecten van deze typen gezinnen.
Naar aanleiding van het onderzoek van de Staatscommissie Herijking Ouderschap is eind 2016 het rapport Kind en ouders in de 21ste eeuw gepubliceerd. In de literatuur verschenen vervolgens enkele kritische bijdragen hierover, ook over wat de consequenties zijn voor het Nederlandse internationaal privaatrecht (IPR). In dit boek onderzoekt mr. Luuk Hendriks wat er moet gebeuren met de huidige Nederlandse IPR-regelgeving om de IPR-knelpunten van de aanbevelingen meerouderschap, meerpersoonsgezag en draagmoederschap aan te pakken.
Daartoe zet hij allereerst de juridische aspecten uiteen van meerouderschap, meerpersoonsgezag en draagmoederschap. Aan de hand van de IPR-kwalificatiegronden afstamming, gezag, contractueel en sui generis, bespreekt hij de knelpunten binnen het Nederlandse IPR. De hoofdthema’s uit het Staatsrapport worden langs het huidige Nederlandse IPR gelegd, waarbij wordt ingezoomd op het internationaal bevoegdheidsrecht en het toepasselijke recht. Tevens maakt de auteur een rechtsvergelijking met de Canadese deelstaat British Columbia. Tot slot komt de auteur met een eigen oplossing voor deze IPR-problematiek.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2019