Een Haagse stem in Brussel

23.50

De politieke betrokkenheid van de Staten-Generaal bij het proces van totstandkoming van Europese wet- en regelgeving

Artikelnummer: 978-90-8863-041-5 Categorie:

Beschrijving

Dit boek bestudeert de politieke betrokkenheid van de Staten-Generaal bij het proces van totstandkoming van Europese wet- en regelgeving. Omdat ‘Europa’ steeds verder doordringt in de nationale rechtsorde, is een actieve politieke betrokkenheid van de Nederlandse volksvertegenwoordiging als orgaan van Europese besluitvorming en wetgeving van groot belang. Om de afstand van de burger tot de Europese besluitvorming te verkleinen, het democratisch gat te dichten en te komen tot het tijdig, volledig en correct omzetten van Europese wet- en regelgeving in de nationale rechtsorde, is een vroegtijdige parlementaire betrokkenheid bij de communautaire besluitvorming noodzakelijk.
De auteur onderzoekt welke instrumenten de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal daarvoor ten dienste staan en hoe ze vorm en invulling aan die betrokkenheid hebben gegeven. Kern van deze studie vormt de (vermeende) voortrekkersrol van de Eerste Kamer in het proces van totstandkoming van Europese wet- en regelgeving ten opzichte van de Tweede Kamer. Daarbij wordt ook ruim aandacht besteed aan de Tijdelijke Commissie Subsidiariteit van de Staten-Generaal. Deze commissie – paritair uit leden van beide kamers samengesteld – toetst voorstellen voor wet- en regelgeving vanuit Brussel op subsidiariteit en proportionaliteit en tracht zo de betrokkenheid van de beide kamers der Staten-Generaal bij Europa te vergroten. De rol van deze commissie wordt kritisch onderzocht.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2009