De crediteurencommissie

27.50

Benoeming, samenstelling en werkwijze van de crediteurencommissie in de praktijk

Artikelnummer: 978-90-8863-237-2 Categorie: Tags: ,

Beschrijving

Hoewel de Faillissementswet de instelling van een crediteurencommissie faciliteert, wordt dit instrument in de praktijk nauwelijks toegepast. Met name curatoren lijken niet voldoende voordelen in de benoeming van een crediteurencommissie te zien. Dit is opvallend nu in verschillende andere landen de invloed van crediteuren via een dergelijke commissie meer is geaccepteerd en de crediteurencommissie vaker wordt gebruikt.
De oorspronkelijke gedachte achter de crediteurencommissie was dat crediteuren de curator in sommige gevallen goed kunnen adviseren. Crediteuren hebben vaak meer kennis van de branche en het bedrijf van de gefailleerde. Bovendien is er ook een meer fundamentele rechtvaardiging voor een crediteurencommissie. Aangezien de belangen van de schuldeisers bij de afwikkeling van het faillissement in beginsel voorop staan, lijkt het gerechtvaardigd dat crediteuren door middel van een commissie ook invloed hierop kunnen uitoefenen.
In dit boek onderzoekt Maartje Herweijer (advocaat bij Stibbe) de huidige stand van zaken rondom de instelling van een crediteurencommissie. De auteur bespreekt het wettelijk kader en aan de hand van jurisprudentie bespreekt zij in welke gevallen een crediteurencommissie wordt benoemd. Verder gaat Herweijer in op de wijze waarop de commissie uit de schuldeisers wordt samengesteld en op vragen die in de praktijk zijn gerezen. Tot slot behandelt de auteur de adviserende en de toezichthoudende rol van de crediteurencommissie en doet zij enkele aanbevelingen voor een betere werking van de crediteurencommissie.

Extra informatie

ISBN

Aantal pagina's

Auteur

Jaar van uitgave

2018