Arbitrabiliteit van vennootschappelijke besluiten

27.50

Artikelnummer: 978-90-8863-176-4 Categorie:

Beschrijving

Vennootschappelijke besluiten – beslissingen genomen door organen van een N.V. of B.V., zoals het bestuur, de raad van commissarissen of de algemene vergadering van aandeelhouders – kunnen niet in een arbitrageprocedure worden vernietigd. Dat bepaalde de Hoge Raad in het arrest Groenselect (2006). Deze uitspraak is vanwege het starre karakter en de summiere motivering kritisch ontvangen. Mogelijk is deze uitspraak achterhaald sinds de Wet op de flex-B.V. en de nieuwe arbitragewet (2015).
In dit boek onderzoekt mr. Daniël van Essen of de aantasting van de geldigheid van vennootschappelijke besluiten in arbitrage toch mogelijk moet zijn. Hij gaat in op het gebruik van arbitrage, de wijze waarop partijen zich aan arbitrage kunnen onderwerpen en de voor- en nadelen van een arbitrageprocedure. Vervolgens komt de ‘arbitrabiliteit’ (de vatbaarheid voor arbitrage) aan de orde: wanneer is een geschil arbitrabel en hoe geven de rechtspraktijk en rechtspraak invulling aan wettelijke bepalingen. De auteur bespreekt welke vennootschapsrechtelijke geschillen naar het geldende recht arbitrabel zijn en welke niet, en gaat daarbij uitgebreid in op het Groenselect-arrest. Daarna wordt de wenselijkheid van arbitrage behandeld, tegen de achtergrond van het vestigingsklimaat van Nederland en de inrichtingsvrijheid van vennootschappen.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2015