Seminar kwalitatieve aansprakelijkheid 9 oktober 2018

Datum en plaats
Dinsdag 9 oktober 2018. Inloop 14.30 uur met koffie, aanvang 15.00 uur. Einde 17.00 uur, aansluitend borrel. Locatie: Boekhandel Douwes, Herengracht 60, Den Haag (twee minuten loopafstand van Den Haag CS). Op de eerste etage is De Nieuwe Juridische Boekhandel gevestigd, waar het seminar plaatsvindt.

PO-punten
Voor deze cursus krijgt u twee PO-punten.

Inhoud van de cursus
In deze cursus staat het leerstuk van de kwalitatieve aansprakelijkheid centraal. Wie is aansprakelijk voor schade die ontstaat ten gevolge van gebrekkige roerende zaken en opstallen, gevaarlijke stoffen en dieren? Wie mogelijk aansprakelijk is moeten het risico kunnen incalculeren en desgewenst verzekeren. Wie schade lijdt moet op zijn beurt snel weten bij wie hij zijn schade vergoed kan krijgen. Dat is echter de theorie – in de praktijk is er veel onduidelijkheid over dergelijke aansprakelijkheidskwesties. Deze komen in dit seminar aan de orde. Centraal staan de aansprakelijkheid van de bedrijfsmatige gebruiker (art. 6:181 BW) en aansprakelijkheid voor gebrekkige opstallen (art. 6:174 BW, onder andere het Hangmat-arrest).
De docenten analyseren meerdere aspecten van het huidige kwalitatieve aansprakelijkheidsrecht, en lichten dat toe met aansprekende voorbeelden. De belangrijke ‘wie-vraag’ – wie loopt aansprakelijkheidsrisico en wie kan worden aangesproken voor de schade – krijgt met deze cursus meer invulling.

Doelgroep
Advocaten (2 PO-punten NOvA), leden rechterlijke macht (civiel) en anderen die te maken hebben met het aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht en letselschaderecht.

Docenten
Prof. mr. Bert van Schaick, hoogleraar privaatrechtelijke rechtshandhaving en rechtsvergelijking aan de Universiteit van Tilburg, raadsheer-plaatsvervanger (gerechtshof Amsterdam) en advocaat bij Linssen cs Advocaten.
Mr. dr. Arvin Kolder, advocaat bij Punt Letselschade Advocaten en docent aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is auteur van het boek Aansprakelijkheid van de bedrijfsmatige gebruiker. Over de toepassing van art. 6:181 BW, waarop hij in mei 2018 promoveerde.
Mr. dr. Jan Wouter Alt, cassatieadvocaat bij Alt Kam Boer.

Inschrijving
Inschrijven kan via rechten@boekhandeldouwes.nl (t.a.v. Eric Koreman).

Kosten
Het seminar kost € 150,- per persoon (excl. btw). Alle deelnemers krijgen een gratis exemplaar van het boek De schadeloosstelling van particuliere medebezitters, door mr. V.F.L. Beulen (winkelprijs € 30,-).

Organisatie
Het seminar wordt georganiseerd door LLM Legal, i.s.m. Douwes Nieuwe Juridische Boekhandel en Celsus juridische uitgeverij.