Seminar Algemeen bewijsbeslag 18 oktober 2018

Datum en plaats
Donderdag 18 oktober. Inloop 14.30 uur met koffie, aanvang 15.00 uur. Einde 17.00 uur, aansluitend borrel. Locatie: Boekhandel Douwes, Herengracht 60, Den Haag (twee minuten loopafstand van Den Haag CS). Op de eerste etage is De Nieuwe Juridische Boekhandel gevestigd, waar het seminar plaatsvindt.

PO-punten
Voor deze cursus krijgt u 2 PO-punten.

Inhoud van de cursus
Al jaren wordt vanuit verschillende hoeken gevraagd om een wettelijke regeling voor het algemeen bewijsbeslag. Zoals door de Hoge Raad, die dit in 2013 in zijn arrest Molenbeek Invest/Begeer nog eens bij de wetgever onder de aandacht bracht.
Dit arrest is het startpunt van dit seminar. Waar voorheen veel discussie bestond over de vraag of een bewijsbeslag in niet-IE-zaken mogelijk was, wordt de mogelijkheid van een bewijsbeslag in deze zaken sinds dit arrest niet meer betwist. De vormgeving van het algemeen bewijsbeslag is echter nog een onvoltooid proces. Nu vaststaat dat een bewijsbeslag mogelijk is in niet-IE-zaken, is de volgende vraag hoe dat precies dient te gebeuren. Daar gaan de sprekers uitgebreid op in.
Uiteraard komen aan de orde de regels die thans van toepassing zijn op het algemeen bewijsbeslag en hoe een bewijsbeslag in de praktijk in zijn werk gaat. Verder wordt de kritiek op het bestaande rechtskader van het algemeen bewijsbeslag behandeld.
Het bewijsbeslag heeft een uniek karakter. Het kent problemen die niet door het bestaande recht kunnen worden ondervangen, zoals de (soms hoog oplopende) kosten voor een derde-beslagene en de grootschaligheid en kostbaarheid van beslagen op digitale bescheiden. Deze zaken komen in dit seminar aan de orde, waarbij vooral aandacht is voor de praktijk. Aan het eind van het seminar bent u weer op de hoogte van de werking van het bewijsbeslag, alsmede van recente jurisprudentie.

Doelgroep
Advocaten (2 PO-punten NOvA), gerechtsdeurwaarders (2 PE-punten KBvG) en anderen die te maken hebben met het beslag- en executierecht.

Docenten
* Prof. mr. Toon van Mierlo, hoogleraar burgerlijk (proces)recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Rijksuniversiteit Groningen, en advocaat bij NautaDutilh.
* Mr. Roos de Blécourt, advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek, en auteur van het boek Het algemeen bewijsbeslag.
* Mr. dr. Jan Wouter Alt, cassatieadvocaat bij Alt Kam Boer.

Inschrijving
Inschrijven kan via uitgever@celsusboeken.nl (Michel Knapen) of rechten@boekhandeldouwes.nl (t.a.v. Eric Koreman).

Kosten
Het seminar kost € 150,- per persoon (excl. btw). Alle deelnemers krijgen een gratis exemplaar van het boek Het algemeen bewijsbeslag. Naar een betere regeling voor beslag op bescheiden, door mr. R.E. de Blécourt (winkelprijs € 30,-).

Organisatie
Het seminar wordt georganiseerd door LLM Legal, kennispartner van Celsus juridische uitgeverij, i.s.m. Douwes Nieuwe Juridische Boekhandel.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michel Knapen, 06 2706 8515.