BLENHEIM SCRIPTIEPRIJS VOOR VENNOOTSCHAPSRECHT

Celsus juridische uitgeverij heeft samen met Blenheim Advocaten de scriptieprijs voor vennootschapsrecht ingesteld. Deze wordt één keer per jaar toegekend aan de beste masterscriptie op dit rechtsgebied. Meer informatie leest u in het scriptiereglement.

Winnaar Blenheim scriptieprijs voor vennootschapsrecht 2020

Mr. Walther Haksteeg, scriptie Schadeverhaal voor optiebeleggers na misleiding door beursvennootschappen (Erasmus Universiteit Rotterdam)

De prijs is (online) uitgereikt op 9 december 2020.

Winnaar Blenheim scriptieprijs voor vennootschapsrecht 2019

Mr. Mathias Wielinga Carvajal, scriptie Het onderzoek in de enquêteprocedure (Radboud Universiteit Nijmegen)

De prijs is uitgereikt op 12 december 2019. Het boek Het onderzoek in de enquêteprocedure is inmiddels gepubliceerd.

Winnaar Blenheim scriptieprijs voor vennootschapsrecht 2018

Mr. Mieke Lavreysen, scriptie Grensoverschrijdende omzettingen in de praktijk. Ondernemingsrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten van outbound grensoverschrijdende omzettingen van kapitaalvennootschappen (Radboud Universiteit Nijmegen)