Terug naar de vorige pagina

De provincie in het nauw

De provincie in het nauwHoe een gebrek aan betekenis, aandacht en samenhangende visie het middenbestuur in problemen brengt

Auteur: mr. Richard van Oevelen

Mei 2016
100 pagina’s
€ 25,-
ISBN 978-90-8863-190-0

Binnen de Nederlandse bestuurlijke hoofdstructuur – bestaande uit het Rijk, twaalf provincies en driehonderdnegentig gemeenten – is de laatste tientallen jaren de provincie als middenbestuur onder druk komen te staan. Enerzijds wordt geprobeerd de omvang en het takenpakket van de provincie te wijzigen, anderzijds is men steeds meer een verkapte vierde bestuurslaag in de vorm van samenwerkingsverbanden gaan gebruiken om het zogenoemde ‘regionaal gat’ tussen provincies en gemeenten te kunnen overbruggen.
Hoewel de hoofdstructuur van belang wordt geacht, wordt de uitvoering van taken die gemeenten overstijgen steeds meer gezocht in samenwerkingsverbanden in plaats van in de provincie, een bestuurslaag met een ‘bleek politiek profiel’. De provincie dreigt verstikt te raken tussen het Rijk en de opschaling van gemeenten. Van het oorspronkelijke model van Thorbecke voor de bestuurlijke hoofdstructuur lijkt in steeds mindere mate sprake te zijn. Dit beeld wordt bevestigd en versterkt door de ontwikkeling van zogenoemde metropoolregio’s.
In dit boek onderzoekt de auteur, gelet op de recent bestuurlijke ontwikkelingen, wat de toekomst is van de provincie als bestuurslaag binnen de bestuurlijke hoofdstructuur. Daartoe brengt hij de positie van de provincie als bestuurslaag tussen Rijk en gemeenten in kaart, alsmede de verschillende door de wetgever toegedichte functies, taken en bevoegdheden van de provincie. Verder bespreekt hij het ‘regionaal gat’ tussen provincies en gemeenten, de verschillende pogingen om dit te dichten en de recente bestuurlijke ontwikkelingen tussen provincies en gemeenten onder de kabinetten Rutte I en Rutte II. De auteur sluit af met enkele aanbevelingen om de provincie een perspectief te bieden.

Zie ook de website van de auteur.

Sku
978-90-8863-190-0 (Van Oevelen)
Beschrijving
De provincie in het nauw
Product Opties
#OptiePrijs
1Boek€ 25,00
Verzenden
Verzend ratio: A
Bestellen De provincie in het nauw Boek @ €25,00
Nieuwsbrief ontvangen?
Niet gevonden wat u zoekt?
Met de onderstaande zoekfunctie zoekt u in een database van duizenden boeken.

Get Adobe Flash player